Uw specialist op het gebied van landmeetkunde en maatvoering

Advies

 • Advisering tijdens het gehele bouwproces
 • Uitgewerkt Maatvoeringsplan op maat

Bouwmetrologie

 • Infrastructurele projectbegeleiding
 • Grondslag metingen
 • Situatiemetingen
 • Terreinmetingen
 • Geluid-, tril- en deformatiemetingen
 • Hoogtemetingen
 • 3D-laserscannen
 • Hoofdmaatvoering
 • Detailmaatvoering van onder andere staalbouw, betonbouw, installatietechniek en kozijnen

Landmeten

 • Digitale kaartvervaardiging 
 • Gemeenten
 • Verkavelingen
 • Kadastrale metingen
 • Situatiemetingen

Deformatiemetingen

Wanneer de kans bestaat dat bouwwerken, woningen, kunstwerken en spoorwegen dreigen te kunnen verzakken of van vorm kunnen veranderen is het van groot belang dat er een deformatiemeting uitgevoerd word. Het bestaande object evenals de omliggende gebouwen dienen dan gemonitord te worden. Voorafgaand is het belangrijk om de 0-meting uit te voeren waarin 3 dimensionaal de beginsituatie word vastgelegd.  

Voorafgaand worden een aantal belangrijke factoren bepaald, tolerantie, juiste apparatuur, de intensiteit en de benodigde methodiek om de nauwkeurigheid te kunnen waarborgen. Middels overzichtelijke rapportages welke gegenereerd worden vanuit MC Next zal direct naar voren komen welke gemeten punten binnen en buiten de toegestane tolerantie vallen. Als laatste wordt de eindmeting verricht met daarbij de eind rapportage.     

thumb

Meer informatie over onze diensten?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op